Csak a vadász kiszolgálása számít? (2003-10-27)

Megdöbbentô képeket láthattunk az UH pénteki számában és ugyancsak elgondolkodtató, sôt felháborító sorokat olvashattunk vadakról, vadgazdálkodásról. A bemutatott eset – a Nagyküküllô Halász-Vadász Társulat medvecsalogatás céljából tehén- és disznótetemeket akasztott a fákra, hogy aztán a külföldi vadász lepuffantsa a Hargita királyát – kísértetiesen emlékeztet a '89 elôtti vadásztörténetekre, amikor az ország akkori fôvadásza számára, minden vadászetikát mellôzve, az etetôkhöz szoktatták a medvéket, csak azért, hogy egyetlen medvevadászunk kedvére gyilkolja le, akár tízesével is, e gyönyörű nagyvadat.

Elismerem, hogy a vadállomány védelme, ôrzése elsôsorban a szakemberek feladata – az élôvilág egyensúlya felborult, ezért szükség van az ésszerű vadgazdálkodásra – de az ellen határozottan tiltakoznia kell minden természetszeretô embernek, hogy a külföldi vagy akár belföldi vadásznak a trófeára való vágyakozását elôbbvalónak tartsák, mint természeti kincseink megôrzését. Ugyanannyi joga kell legyen az erdôt járni annak a kirándulónak, turistának aki nem valutával degeszre tömött zsebbel, hanem nyakában távcsôvel, oldalán fényképezôgéppel járja az erdôt, mint a külföldi vadásznak vagy a fegyveres „vadôrnek".

Szűkebb hazánk élôvilágát számos veszély fenyegeti: a természetes élettér egyre szűkül és mindinkább széttagolódik, az antropikus hatás napról napra fokozódik, ezért néhány növény- és állatfaj állománya vészesen lecsökkent, némelyiküket akár a kipusztulás veszélye is fenyegetheti.

Az AVES Alapítvány eddigi tevékenységével már bizonyított a természetvédelem terén: több száz mesterséges fészekodút helyeztek ki az odúlakó madarak számára, sérült állatokat ápolnak és természeti nevelési feladatokat is végeznek. Szükség van további tevékenységükre, mint ahogy elengedhetetlenül szükség van minden természetbarát összefogására: csak együtt tudjuk megôrizni az utókor számára természeti örökségünket, amelynek szerves része értékes vadállományunk is. Együtt: halászok, vadászok, madarászok és minden természetjáró, természetszeretô ember.

Ambrus László,
AGORA munkacsoport