Az erdész lelövette volna a környezetvédôket (2003-11-26)

Fotó - AGORA MunkacsoportCsonttakarítási akciót rendeztek Ivóban

Botrányos incidens szakította félbe tegnap az Aves Alapítvány, az Agora-munkacsoport és a zetelaki közbirtokosság közös akcióját: a medvelesek körül mázsányi koponyát és csontot eltakarítani szándékozókra egy vadôr ráuszította a karhatalom képviselôit. Az állami erdészet csendôrökkel érkezô, tökrészeg munkatársa szíve szerint le is lövette volna a környezetvédelmi tevékenységet végzôket, saját kertjében még a tulajdonost, a közbirtokosság képviselôjét, Sándor Imrét is. A csonttakarítókat még a rendôrségre is beidézték.

Miután lapunk hasábjain keresztül is többször jelezték a vadászok által elkövetett visszaéléseket, az Aves Alapítvány az Agora-munkacsoporttal és az erdô tulajdonosával, a zetelaki közbirtokossággal együtt, közös erôvel tegnap látott neki eltakarítani az Ivóban, a Széles-bércnél található leshelynél összegyűlt több mint negyven koponyát és mintegy félmázsányi csontot, azon tetemek maradványait, amelyekkel a leshely közelébe csalogatták a vadakat. Munkájukat azonban kellemetlen incidens zavarta meg. „Megérkezett Szász Péter vadôr, aki láttunkra adó-vevôjén, maroktelefonján keresztül rögtön segítséget hívott. Alig húsz perc leforgása alatt ki is érkezett a csendôrség terepjárója, valamint Ioan Buda, a zetelaki állami erdészet ôrzési tevékenységgel megbízott technikusa, aki ordítani kezdett, s arra szólította fel a csendôröket, hogy töltsék élesre fegyvereiket" – számolt be a történtekrôl Szeley-Szabó László, az Aves Alapítvány elnöke, kihangsúlyozva, Buda annyira ittas volt, hogy az autóból alig tudott kiszállni. Az Agora-munkacsoport képviselôje, Ambrus László felháborítónak és botrányosnak nevezte az eseményeket. „Elképesztô, hogy az állami erdészet, ahelyett hogy támogatna, félbeszakítja környezetbarát tevékenységünket. A történtek után beidéztek a rendôrségre is, de ezt az alkalmat arra fogjuk kihasználni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, amit elôször az erdôkkel, most pedig a vadállománnyal művel az állami erdészet" – jelentette ki Ambrus. A közbeavatkozás elôtt már egy kisteherautónyi szarvasmarha-, ló- és kutyamaradvány összegyűlt, de legalább még annyi a helyszínen maradt, tette hozzá Szabó.
A történtek tisztázása céljából a rendôrségre várják az erdôség tulajdonosának, a zetelaki közbirtokosságnak a képviselôjét, Sándor Imrét is. „Tiszta szerencse, hogy a csendôrök nem engedelmeskedtek Budának, amikor azt parancsolta, töltsenek csôre. Az egészben az a legidegesítôbb, hogy tulajdonosként saját kertemben megtörténhet az ilyesmi. Az erdô felett lehetünk gazdák, de a benne űzött vadászathoz a jelenlegi törvények szerint nincs semmi közünk" – fakadt ki a zetelaki polgár.
Szeley-Szabó László ugyanakkor a környezetvédelmi ôrség által indított nyomozásról hallva elmondta: az eljáráshoz nem fűz túl sok reményt, mivel az ôrségvezetô maga is vadász.

Rédai Attila