Megbüntették a dögökkel vadászókat (2003-11-27)

Hivatalos szerv által is megállapítást nyert: a Nagyküküllô Vadász-Horgász Egyesület tagjai elhullott állati tetemeket használtak – szabálytalanul – medveetetésre vadászati célból. A megyei állategészségügyi igazgatóság szabálysértési bírságokat szabott ki a vétkeseknek.

Nyilvánosságra hozta az Aves Alapítvány jelzésére elvégzett kivizsgálásának eredményét tegnap az állategészségügyi igazgatóság. A szerkesztôségünkbe eljuttatott közlemény szerint az intézmény munkatársai a helyszínen megállapították, hogy a civil szervezet jelzései helytállóak: a felügyelôk szerint is elhullott állati tetemeket használtak medvék etetésére, fôleg abból a célból, hogy a vadakat a barlangoknál vagy a zárt leshelyeknél levadászhassák. A Ferenczy Ferenc által aláírt, az Aves Alapítványhoz és szerkesztôségünkhöz eljuttatott dokumentum szerint hivatalosan megállapítást nyert ez a kommunizmusból fennmaradt jelenség, amelyhez ugyanakkor hozzájárul a helyhatósá- gok érdektelensége az elpusztult háziállatok összegyűjtésének és megsemmisítésének problémájával szemben. Nem elhanyagolható az „egyes állatorvosok" tevékenységében észlelt felületesség sem, akik nem követik megfelelôképpen az elhullt, megölt állatok tetemének, maradványainak megsemmisítését.
Ezen megállapítások alapján az igazgatóság a zetelaki állami erdészet képviselôjét, Bertalan Ioan Alexandrut 15, dr. Bereczi Jenô zetelaki állatorvost 6, Bíró István mérnököt, a Nagyküküllô Vadász-Horgász Egyesület elnökét 15 millió lejre büntette az állategészségügyi szabályok megsértése miatt. Továbbá értesítést küldenek ki az erdészetekhez, vadászegyesületekhez, állategészségügyi körzetekhez, amelyben megtiltják „tetemek, állati maradványok használatát vadetetésre elôzetes egészségügyi vizsgálat és hôkezelés nélkül". Az igazgatóság a helyi tanácsoknak is felhívja a figyelmét az állattemetôk, dögkutak, hamvasztókemencék létesítésének kötelezettségére. Az állategészségügyi rendôri szolgálat meg fogja szaporítani ellenôrzéseit az efféle módszerek megelôzése és felszámolása céljából – áll még a dokumentumban.

Rédai Attila