Verheugen is támogatja az Aves kampányát (2004-02-13)

Hárommilliárdos kártérítést követelnek a vadászok

Günter Verheugennek, az Európai Unió bôvítési fôbiztosának fülébe is eljutott a kárpáti barnamedvék kilövésével kapcsolatos, a székelyudvarhelyi Aves Alapítvány által kirobbantott botrány. Az EU-diplomata aggódó levelet küldött a szervezethez, biztosítva elnökét, hogy magyarázatot kér a román hatóságoktól.

Günter Verheugen (képünkön) az Európai Bizottság tagjaként jegyzi Szeley-Szabó László 2003. november 25-én keltezett levelére írt válaszát. A fôbiztos kihangsúlyozza, az EU környezetvédelmi politikájának kiemelt fontosságú kulcskérdése a természet és a természeti értékek megôrzése, az EB 92/43-as irányelvének értelmében. „A Bizottság Románia részérôl is elvárja, hogy jövôben esedékes EU-s csatlakozása érdekében alkalmazza ezt az irányelvet az ország törvénykezésében. Ebben az értelemben tudomásunk van arról, hogy a 2001/462-es törvény tiltja mindazoknak az állatfa- joknak a szándékos foglyul ejtését és elpusztítását, amelyek szerepelnek a fent említett Irányelv IV. Mellékletében, közöttük az Ursus arctosét is. Ezért aggaszt az, hogy az Ön levelében közölt információk szerint vadászengedélyeket bocsátanak ki olyan állatok elejtésére, amelyeket pedig szigorúan védeni kellene. Biztosíthatom Önt, hogy a Bizottságnak szándékában áll az elsô adandó alkalommal magyarázatot kérni ebben az ügyben a román hatóságoktól“ – fogalmaz levelében Verheugen.
A fôbiztos levelével, a barnamedvékkel foglalkozott tegnapi lapszámában az egyik legnagyobb példányszámú román napilap, az Evenimentul Zilei is, amelynek hasábjain Gelu Trandafir felgöngyölíti az ügy Udvarhelyi Híradóban többször ismertetett történéseit. A cikk ugyanakkor megjegyzi: a bôvítésügyi fôbiztos által említett román törvény, a 2001/462-es valóban tartalmazza a kárpáti barnamedvék különleges védettségének passzusát, de két cikkellyel arrébb kivételeket is említ, megengedve akár a védett fajok kilövését is különleges helyzetekben, „károkozás megelôzésére“ vagy a „közbiztonság érdekében“. Szeley-Szabó László szerint azonban Romániában könnyen szabállyá emelkedik a kivétel, s a magas rangú hivatalosságok, köztük a rendszeresen vadászó mezôgazdasági miniszter vagy éppen a miniszterelnök sajátságosan értelmezik ezt a jogszabályt. Míg az Aves Alapítvány a barnamedvék tíz éven belüli teljes vagy részleges eltűnését jósolja a Hargita hegységben, az illetékesek szerint az itteni vadgazdálkodás nemcsak Európában, de a világon a legjobb, s biztosítja a faj fennmaradását.
Idôközben az Aves Alapítvány által szabálytalan és törvénytelen vadászati praktikákkal megvádolt székelyudvarhelyi Nagyküküllô vadásztársulat vezetôsége rágalmazás és becsületsértés jogcímén beperelte Szeley-Szabó Lászlót az Udvarhelyi Híradóban megjelent egyik írása miatt, hárommilliárd lej kártérítést követelve – közölte lapunkkal az Aves elnöke.

Rédai Attila