Az EU visszautasítja a Romániából  származó medvetrófeákat

 

2004 decemberében Brüsszelben összeült a CITES tudományos tanácsa, a Scientific Review Group (SRG). Az EU szaktestülete  a román államra nézve szigorú határozatot hozott: megtiltották a medvetrófeák importját Romániából az EU tagállamaiba. A résztvevok egyhangúlag szavaztak Románia ellen, és a tilalmat csak akkor oldják fel, ha a román kormány lépéseket tesz a barnamedvék  védelmében. Ez idáig a román hatóságoknak nem sikerült errol meggyozni az EU-t, és az európai hivatalos személyek azt állítják, hogy megalapozott bizonyítékokkal tudják alátámasztani azt a véleményüket, miszerint sokkal több medvét lonek ki, mint amennyit a törvény megengedne, ezért a populáció létszáma és minosége aggasztóan csökken.

 

Mentsétek meg a kárpáti barnamedvét

Az AVES Alapítvány elnöke, Szabó László elsoként vette hírül a SRG határozatát. O elozetesen már riasztó jelentéseket nyújtott be a romániai medvepopuláció helyzetét illetoen és elindította a Mentsétek meg a kárpáti barnamedvét elnevezésu nemzetközi kampányt. „A román hatóságok figyelemre sem méltattak, kezdve a minisztériumoktól egészen az ország egyes számú vadászáig, Adrian Nastase volt miniszterelnökig. Ezt látva, jelentéseket küldtem a nemzetközi fórumokra, közöttük a CITES-hez is: ez a szervezet felügyeli a védett állatokkal folytatott kereskedelmet."  Szeley-Szabó azt állítja, hogy a kilövési keret túlságosan magas a populáció létszámához viszonyítva.

 

Az EU a mértéktelen vadászat leállítását követeli

A magyarországi CITES Iroda vezetoje, Rodics Katalin asszony elmondta, hogy a civil szervezetek  jelentései mellett más módon is reagáltak a Romániából érkezo nagy számú trófea láttán. „Az évek folyamán a trófeák számának növekedését tapasztaltuk. Erre vonatkozóan csak az állatvédo szervezetek szolgáltattak adatokat, és ezek azt mutatták, hogy aggasztóan magas a kilott példányok száma. Várjuk, hogy a román kormány cáfolja ezeket az információkat, vagy hozzon intézkedéseket a mértéktelen vadászat leállítása érdekében", tette hozzá Rodics Katalin.

Ugyanezeket erosítette meg Tony Carritt, az EU brüsszeli Környezetvédelmi Foigazgatósága részérol: „Egy cég engedélyért folyamodott nagy számú medvetrófea Magyarországra való exportálása végett. Ez lehetové tette volna az EU piacán történo értékesítést. Magyarország elutasította a kérést, és a többi tagállam is támogatta Budapest döntését, tekintettel arra, hogy a faj helyzete Romániában bizonytalan. Meghoztuk ezt a biztonsági intézkedést, és a határozat azonnali hatállyal életbe lép. A SRG 2005. március 15-én ül össze ismét, addig Romániának tiszteletben kell tartania a határozatot. Ha a romániai hatóságok meggyoznek minket afelol, hogy a barnamedve megfelelo védelemnek örvend, és betartják a törvényes vadászati eloírásokat, a tilalmat  feloldhatjuk", jelentette ki Caritt úr.

 

6000 medve tunt el 15 év alatt

A SRG jelentése szerint 1989-ben a medvepopuláció 7780 egyedet számlált, jelenleg ez alig 2000 fölötti létszámra csökkent. A mészárlásokra példaként Hargita megyét hozták fel, ahol 1989-ben 1185 példány létezett, most pedig alig tudtak megszámlálni 250 barnamedvét. A 2000. esztendo folyamán az EU piacára 150 trófeát exportáltak, míg 2003-ban ez a szám 210-re emelkedett. Ami a kiszállított medvehús mennyiségét illeti, 2000-ben 15.000 kg,  míg 2003 folyamán 25.000 kiló medvehúst vittek ki az EU-tagállamokba.

 

Bizonytalan adatok a medveállomány tekintetében

A 2003-2004-es vadászidényre a jóváhagyott kilövési keret 658 medve volt, 100 példánnyal több, mint 2002-ben. A Mezogazdasági Minisztérium ezt azzal indokolja, hogy a medvepopuláció háromszor nagyobb annál, ami az AVES adatai szerint létezik. Az EU viszont úgy ítélte meg, hogy a létszám tekintetében az AVES alapítvány szakembereinek van igaza, ezért leállította a medvetrófeák kivitelét Romániából.

 

Tanácskozás medveügyben

Gheorghe Flutur miniszter elnökletével tanácskozást tartottak a medvetrófeák kivitelét tiltó EU-határozat ügyében. Noha nem szereti a titkolózást, Gheorghe Flutur, a Mezogazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium tárcavezetoje zárt ajtók mögött vezetett egy tanácskozást, amelynek napirendjén a Romániából származó medvetrófea-export betiltása szerepelt. Gheorghe Flutur, a RNP vezetoi, a Környezetvédelmi Minisztérium igazgatói, civil szervezetek és vadászati magáncégek képviseloi a romániai medvék helyzetérol tárgyaltak. Sárkány Árpád cégtulajdonos arra panaszkodott, hogy a trófeaexportot érinto EU-tiltás károsítja a cégét. „17 ügyfelem van, akik nem vihetik be az EU-tagállamokba a trófeákat. Valamit tenni kell, mert az EU egyoldalúan döntött. Véleményem szerint a határozatot azt követoen hozták meg, hogy az EU-tagokat valósággal bombázták a kegyetlen és mértéktelen vadászatról szóló információkkal", jelentette ki Sárkány.

„Ez az igazság, amellyel Önök nem akarnak szembenézni! Törvénytelenül vadásznak, az állatokat csak a pénzforrásnak tekintik, a kilövési keret pedig túlméretezett", vágott vissza Szeley-Szabó László, az európai fórumokat tájékoztató AVES Alapítvány elnöke. Érdekes módon Nicolae Selaru, a Romániai Vadászok és Sporthorgászok Országos Egyesületének elnöke is alátámasztotta, hogy országunkban valóban törvénytelen medve vadászatokat rendeznek,  ami a populáció minoségi leromlását okozta.

 

Véres üzletek a szigorúan védett fajok rovására

A vadászat nem csupán szenvedély, hanem igen jó üzlet. Az EU tagországaihoz viszonyítva Románia ezen a téren is utolsó, mert évente csak 5 millió eurót nyer a vadászatokon, míg Magyarország 100 milliót, Németország pedig 380 milliót zsebel be a véres sport nyomán. Sot mi több, hozzánk csak azért jönnek a külföldi vadászok, mert itt a szigorúan védett fajokat is megölhetik.

 

Adrian Nastase az egyik felelos

„A PSD-kormányzat figyelemre sem méltatott, mert a felelosök egyike maga Adrian Nastase. O is vadász, és a Romániai Vadászok és Sporthorgászok Országos Egyesületének (AGVPS) tiszteletbeli elnöke. Ebben a helyzetben szétküldtem tiltakozásunkat Európába", mondta Szeley-Szabó.

A trófeákra vonatkozó EU-tiltás december 13-án lépett életbe, de a román hatóságok késve reagáltak erre. A Mezogazdasági illetve a Környezetvédelmi minisztériumok meglepetésüknek adtak hangot, hogy a határozatot egyoldalúan hozták meg, és még csak nem is közölték velük. A dokumentum nem is fog egyhamar Romániába jutni, mert csak az EU-tagállamoknak küldték meg, pontosabban mindegyik vámhatósághoz. A trófeákat minden nehézség nélkül ki lehet vinni Romániából, de az EU egyetlen államába sem lehet bevinni oket.

 

A trófeákért hatalmas pénzeket fizetnek

Természetes, hogy a döntés azok felháborodását váltotta ki, akik hatalmas összegeket vételeznek be a vadászatból. A vadászatszervezok világában az egyik vezeto vállalkozó Sárkány Árpád, a Kovászna megyei Abies Hunting cég tulajdonosa. Üzleti forgalma megközelíti az évi 2.000.000 eurót, és a szigorítás életbelépésekor számos ügyfele tett panaszt amiatt, hogy nem vihetik haza Európába a  medve trófeákat.

 

Flutur minisztert foglalkoztatja a medveügy

A megbeszélésen Gheorghe Flutur miniszter elnökölt és ígéretet tett arra, hogy vegyesbizottságot állítanak össze a medvelétszám korrekt felbecsülésére. „Nem kenyerem a titkolózás. A bizottságban ott lesznek a civil szféra képviseloi és állami tisztségviselok is", szögezte le a miniszter.

 

Túlmértezett kilövési keretek

Nicolae Selaru, az AGVPS elnöke elismerte, hogy leromlott a medvepopuláció minosége, mert a csukott lesekbol való vadászatot uzik, amellyel elsosorban a domináns hímeket irtották ki. Másfelol, az AVES Alapítvány arra panaszkodik, hogy az állami intézmények ködösítenek, a kilövési keretek túlméretezettek, csökken a medvepopuláció létszáma és a hivatalos jelentésekben felduzzasztják a medvék számát.

„Miniszter úr, kérem, váltsa le a PSD-sek és a volt kommunisták csapatát a minisztériumban, ok soha nem fogják beismerni az igazságot, és félrevezetik az új kormányt" figyelmeztetett az AVES elnöke. Flutur miniszter megígérte a résztvevoknek, hogy köztisztségviselokbol és a civil szféra képviseloibol álló vegyesbizottságot hoznak létre a medvék újraszámlálása céljából és egy tanulmány összeállítása végett, amely a védett fajok vadászatának törvényességét elemezné.