Către, GUVERNUL ROMÂNIEI
EXCELENȚEI SALE PRIM MINISTRU
Domnului CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

RAPORT PRIVIND NECESITATEA OCROTIRII URSULUI BRUN ÎN ROMÂNIA PRIN RESPECTAREA LEGISLAȚIEI

Întroducere

România încă ocupă o poziție strategică privind biodiversitatea din sud-estul Europei, dar situația socială se află în decădere, mizeria a devenit generală pentru că abuzurile, nedreptatea și corupția au domnit patru ani în România.

În ceea ce privește fauna și avifauna, în particular carnivorii mari, trebuie să constatăm, că nici una din măsurile de protecție, pe care fostul guvern s-a angajat să le implementeze în virtutea Convenției de la Berna și a Legii 462/2001, nu a fost îndeplinită și pe deasupra patrimoniul forestier este obiectul unor tăieri excesive și ilegale. Braconajul a fost legalizat chiar de fostul guvern, deoarece domnul Adrian Năstase în calitatea sa de Președinte de Onoare al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România prin ordonanțele guvernamentale a promovat genocidul asupra faunei ocrotite legal din România.

Situația actuală

Una din minciunile cele mai flagrante este cea privitoare la numărul real al carnivorilor mari. Autoritățile „științifice” și politice ne-au ținut cu minciuni trâmbițând în massmedia controlată de PSD, că în Carpații României exist㠄prea mulți” carnivori, peste 6000 de urși, peste 4000 de lupi, 2000 râși și peste 10.000 de pisici sălbatice. Aceste cifre mincinoase însă au fost luate din vânt și supraestimate cu rea credință, dar nimeni, în afară de Fundația AVES, nu a îndrăznit să-le conteste pentru a evita represaliile pesediste de tip mafiot.

Estimările „oficiale” ale fostei conduceri a ministerului de resort privind recensământul carnivorilor mari au fost efectuate de către un personal total lipsit de experiență sau în mod tendențios. Numeroși funcționari au furnizat cifre exagerate în mod deliberat numai pentru a evita necazurile din partea superiorilor. Metodologia aplicată a fost nestandardizată, pe de altă parte nu a existat nici un control independent din partea societății civile privind corectitudinea datelor furnizate.

Raport

Ilegalitățile comise de fosta conducere al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind diminuarea efectivelor de urși prin împușcare cât și metodele de vânătoare practicate pentru uciderea ursului brun carpatin (Ursus arctos), specie strict protejată, afectează atât imaginea, cât și interesele naționale ale României de aderare la Uniunea Europeană.

Noi, membrii Fundației AVES, cât și marea majoritate al opiniei publice considerăm că prin nerespectarea legislației privind conservarea speciilor strict protejate de către instituțiile Statului Român este lezată voința de aderare al poporului român la structurile europene. Vă reamintim cu tristețe că datorită corupției galopante și atentatelor la independența justiției în România din vina guvernării pesediste, în momentul da față România este codașa țărilor candidate la Uniunea Europeană.

Din cauza guvernării dezastruoase cât si din cauza intereselor financiare al lobby-ului vânătoresc din România, de ani de zile în mod repetat au fost încălcate de o manieră revoltătoare, toate legile și convențiile internaționale privind protecția speciilor periclitate pe plan european. În realitate legile nu au fost respectate chiar de acele instituții ale Statului Român care de fapt ar fi trebuit să supravegheze respectarea lor.

In cei patru ani de guvernare PSD opinia publică din România, a fost dezinformată de către fosta conducere a MAPDR privind vânarea speciilor strict protejate în România. Din cauza unor interese obscure ale cabinetului Năstase, anual au fost masacrate de către vânători străini și autohtoni zeci de mii de exemplare de păsări și mamifere aparținând speciilor strict protejate atât în România cât și în Europa. Această crimă ecologică asupra patrimoniului natural al României și totodată al Europei a fost aprobată și susținută ilegal de guvernul Năstase prin emiterea unor ordine ministeriale care au admis în mod abuziv uciderea speciilor strict protejate. Aceste ordonanțe încalcă flagrant prevederile legislației europene și românești din domeniu. Ele au fost ascunse cu rea credință în fața Parlamentului României și a mass-mediei. Din cauza abuzurilor repetate ale guvernării pesediste efectivele celor mai importante specii strict protejate au scăzut în ultimii patru ani la un nivel inadmisibil din punct de vedere biologic. Numărul populației de urs brun carpatin a fost manipulat în mod vădit de Regia Națională a Pădurilor și Asociația Vânătorilor Sportivi din România prin exagerarea și raportarea supradimensionată a numărului exemplarelor existente în realitate. Evidențele întocmite de către MAPDR nu corespund adevărului, ele arată o cifră de trei ori mai mare decât cea reală evaluată de Fundația Aves. Evidențele efectivelor de urși au fost tendențios falsificate pentru a justifica o cotă de recoltă cât mai mare, iar opinia publică a fost dezinformată de mass-media controlată de PSD, privind situația reală al ursului brun carpatin în România.

Eforturile Fundației AVES de a stopa uciderea ilegală al urșilor prin lansarea unei campanie internațional㠄SALVAȚI URSUL BRUN CARPATIN ” nu a fost agreată de autoritățile pesediste și s-au făcut demersuri susținute pentru obstrucționarea și denigrarea Fundației AVES, numai pentru motivul că în calitate de ocrotitori al naturii, am făcut dezvăluiri majore despre ilegalitățile comise în România. Campania a fost demarată cu strângere de semnături și conștientizarea opiniei publice prin mass-media independentă despre factorii de risc care au dus la distrugerea parțială și decapitarea populatiei de urși din România prin uciderea masculilor dominanți. Astfel, încă după primele apariții în presă si la televiziune ale campaniei noastre, în care ne-am adus contribuția cu materiale, explicații și propuneri pentru ocrotirea urșilor din România, la adresa președintelui Fundației, Laszlo Szeley-Szabo, au fost exprimate amenințări și încercări de intimidare prin telefon, sugerându-i-se că îl poate costa chiar și viața dacă va continua să scoată la iveală ilegalitățile comise cu acordul structurilor conduse de Adrian Năstase.

Despre genocidul asupra ursului brun carpatin săvârșit în mod fraudolos au fost publicate în România și străinătate (în cele mai cunoscute cotidiane) peste 127 de articole de presă, iar pe mai multe posturi naționale și europene de televiziune au fost difuzate 24 de emisiuni și știri. Prin acțiunea noastră am strâns peste 6000 de semnături de sprijin pentru ocrotirea ursului brun carpatin în România.

Fostele structuri pesediste nu au trecut cu vedere nici faptul că am avut curajul să anunțăm prin petiții Comisia Europeană, Parlamentul Europei și pe unii dintre demnitari europeni despre masacrarea ilegală a urșilor în România, motiv pentru care presedintele Fundației AVES Laszlo Szeley-Szabo este hărțuit și în prezent de către unii angajați ai RNP din județul Harghita, județul cel mai corupt din punct de vedere silvico-cinegetic.

Datorită rapoartelor noastre înaintate către forurile europene, la 13 decembrie 2004 Consiliul Științific CITES din cadrul Consiliului Europei a dispus interzicerea exportului trofee de urs din România în țările membre ale Uniunii Europene până la clarificarea situației ursului brun în România.

Informare corectă

Din cauza vânării abuzive și a administrării ilegale al patrimoniului natural în România, efectivul populației de urși prezintă o diminuare inadmisibilă din punct de vedere biologic. Pentru aceste considerente în următorul deceniu ne putem aștepta la dispariția parțială sau totală a speciei în unele habitate din Carpații României.

În ultimii 4 ani populația de urși din România, respectiv cea din județul Harghita s-a diminuat cu 60% față de efectivele existente în 1994, datorită administrării frauduloase a fondurilor de vânătoare de către Regia Natională a Pădurilor precum și de unele asociații de vânătoare membre ale Asociației Generale a Vânătorilor din România.

Am dori, deasemenea, să vă dezvăluim și ultimele cote de recoltare aprobate prin ordine ministeriale despre care este posibil a nu avea cunoștință:

  Sezonul de vânătoare 2001-2002
  Urs brun (Ursus arctos) 567 exemplare
  Lup (Canis lupus) 879 exemplare
  Pisica salbatica ( Felix silvetris)1223 exemplare
  Sezonul de vânătoare 2002-2003
  Urs brun (Ursus arctos) 604 ex.
  Lup (Canis lupus) 882 ex.
  Pisica salbatica (Felix silvestris) 1231 ex.
  Sezonul de vânătoare 2003-2004
  Urs brun (Ursus arctos) 658 ex.
  Lup (Canis lupus) 945 ex.
  Pisica salbatica (Felix silvestris) 1402 ex.
  Sezonul de vânătoare 2004-2005
  Urs brun (Ursus arctos) 342 ex.
  Lup (Canis lupus) 555 ex.
  Pisica salbatica (Felix silvestris) 832 ex.

Din cotele de recoltare mai sus prezentate se poate stabili cu certitudine tendința fostei echipe de la MAPDR de a „legaliza” uciderea speciilor strict protejate într-un număr din ce în ce mai mare. Efectivele reale au fost supradimensionate artificial an de an de către unii funcționari publici, numai pentru a justifica uciderea speciilor strict protejate intr-un număr cât mai mare. Pentru opinia publică s-a sugerat, cu rea credință, că numărul exemplarelor strict protejate ar crește, realitatea însă este alta: ele se diminuază inadmisibil pe zi ce trece din cauza vânării abuzive. De fapt aceste cote de recoltare nici nu se mai pot realiza pe unele fonduri de vânătoare din cauza efectivelor dispărute în urma vână rii lor ilegale.

Primele cercetări pentru evaluarea efectivelor de urs brun (Ursus arctos) au fost demarate în primăvara anului 1998 prin monitorizarea speciei pe o zonă eșantion cu ambient optim în Munții Harghitei. Suprafața habitatului cercetat, conform metodologiei din domeniu, este aproximativ de 100.000 ha și rezultatele obținute se pot folosi ca eșantion pentru toate habitatele de urși în România.

Acest habitat are cea mai mare densitate de urs brun din lume si unde s-au recoltat și cele mai multe, și totodată cele mai valoroase trofee de urs brun din România. Din considerente vânătorești în această zonă din Munții Harghitei a fost experimentată și adoptat㠖 sub egida Regiei Naționale a Pădurilor – cea mai rușinoasă metodă din lume pentru uciderea urșilor. Aceasta metodă ținută top-secret de autoritățile comuniste din România constă în masacrarea urșilor din adăposturi complet închise, construite din beton, unde vânătorul este în perfectă siguranță, nu poate fi observat sau impuscat de alt vânator, respectiv atacat de ursul rănit. În incinta observatorului s-au amenajat și paturi, pentru ca în cazurile când ursul apare numai noaptea, vânătorul să poată dormi liniștit la căldura sobei. În aceste condiții avantajoase doar pentru vânător, ursul nu are nici o șansă, el nu poate mirosi dacă se află cineva sau nu in observator. Aceste adăposturi complet închise au fost botezate „Observatoare de Urs Tip Harghita” pentu a distrage atenția opiniei publice despre destinația reală a acestora. Autoritățile silvocinegetice susțin că aceste adăposturi sunt folosite numai pentru hrănirea si observarea „stiințific㔠al urșilor dar in realitate ele sunt folosite numai pentru uciderea lor. În perioada dictaturii comuniste a lui Ceaușescu ele au fost codificate de securitate sub denumirea de „OTH”. În fața acestor adevărate măcelarii urșii sunt hrăniți și nădiți/ademeniti regulat cu tone de hoituri. Timp de trei decenii urșii s-au obisnuit cu ele și le vizitează regulat, adică ies în bătaia armelor de foc fără nici o șansă. Această metodă de exterminare a urșilor lipsită de orice etică vânătorească a fost adoptată și perfecționată la începutul anilor 1970 pentru dictatorul Nicolae Ceaușescu. Inventatorul acestor „măcelării” care au fost comandate de nomenclatura comunistă este ing. Ion Micu fostul director al Direcției Silvice Miercurea Ciuc, persoană care pentru „meritele” sale, de 35 de ani ocupă numai funcții de conducere în cadrul RNP. În cele trei decenii sub comanda Domniei sale numai în județul Harghita au fost mascrați din aceste adăposturi aproximativ 800 de exemplare de urși, și în total 9000 de exemplare la nivel de țară. Cu timpul această metodă ilegală și rușinoasă a fost promovată de RNP la nivel național în toate habitatele de urși din România și sunt folosite regulat pentru uciderea abuzivă al urșilor. Astfel s-a ajuns la situația ca în prezent zona cercetată de noi să fie împânzită de asfel de observatoare. Numărul observatoarelor închise și cel al punctelor de nădire este de 58 buc., din care 32 buc. aparțin de RNP și 26 buc. de filialele de vânătoare. În realitate acest lucru înseamnă că pentru 4–5 urși se amplasează câte un „observator”. Datorită acestei metode abuzive promovată pe plan național de către RNP populatia de urși din România a fost decapitată în ultimul deceniu fiind uciși cu precădere masculii dominanți. Hrănirea regulată a urșilor pentru scopuri economice a dus la degradarea biologică a populației din zona cercetată precum și la micșorarea perioadei de hibernare și infestarea lor cu diferite maladii. Pentru hrănirea urșilor se folosesc hoituri de animale domestice decedate din cauza unor boli sau epidemii, chiar și porci infestați de trichineloză. În unele cazuri am constatat hrănirea și nădirea urșilor cu alți urși împușcați care erau infestați de trichinelozeă sau alte maladii.

În mometul de față populația de urși bruni în zona cercetată este infestată în proporție de 40–50% cu trichineloză, ce se datorește în mare măsura nădirii urșilor cu animale infestate de această boală.

Conform statisticilor oficiale la sfârșitul anilor 1988-89 populația de urși din România era de 7780 exemplare, din care 1185 trăiau în Harghita, zonă cu ambient reprezentativ pentru Munții Carpați.

Aceste statistici oficiale dovedesc în sine că din cei aproape 8000 de urși existenți la sfârșitul anilor 1980 în România, doar într-un singur deceniu efectivele s-au diminuat cu 31%, ajungând la 5366 exemplare în 1997. Statisticile oficiale din județul Hargita sunt și mai alarmante: în zece ani efectivul populației de urși a scăzut cu 48%, adică, de la 1185 exemplare existente în 1989, la numai 615 exemplare în 1997. Pe baza datelor noastre în următorii ani numărul lor s-a micșorat și mai drastic, ajungând la cca. 400 de exemplare în 2000 și la 250–260 de exemplare în 2003, cu 935 de exemplare mai puține decât în 1989. Conform rezultatelor din zona eșantion se poate constata prin extrapolare că efectivul populației de urși bruni a scăzut inadmisibil și pe plan national, scăzând la 2100–2300 de exemplare în 2003 față de cele 7780 exemplare existente în 1989 pe teritoriul României. Cotele de recoltare aprobate pin ordin ministerial contravin situației reale, și an de an s-a aprobat abuziv o cota foarte mare și nejustificată din punct de vedere biologic.

Autoritățile au declarat fraudulos că an de an populația de urși crește peste limită, motiv pentru care ei, ursii ar trebui uciși. Motivul real este însă altul, urșii sunt uciși numai din cosiderente financiare din care profită mai mult unii baroni locali, și mai puțin Statul Român. O altă cauză este motivul că în Uniunea Europeană ursul brun este specie strict protejată și odată cu aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, de sperat în anul 2007, vânarea ursului va fi interzisă și în România.

Dovezi

Pentru a dovedi abaterile grave ale fostei conduceri a MAPDR de la legislația privind conservarea speciilor strict protejate prin Convenția de la Berna și Legea 462/2001, cât și ucidera urșilor din observatoare închise, am monitorizat activitatea Regiei Naționale a Pădurilor, Direcției Silvice Miercurea Ciuc, ABIES Hunting SRL și a cinci asociații de vânătoare din județul Harghita. Pe fiecare fond de vânătoare în parte am observat abateri de la normele de vânătoare în ceea ce privește gestionarea fondului cinegetic și ocrotirea speciilor protejate, iar pe trei dintre fondurile cercetate am depistat încălcări grave ale legislației, aspecte a căror rezolvare nu mai suportă amânare. Persoanele juridice responsabile si vinovate sunt următoarele:

 • Regia Natională a Pădurilor prin Serviciul de Vânătoare condusă de Dl. Armand Chiriloiu
 • Direcția Silvică Miercurea Ciuc prin directorul adjunct Dl. Bako Csaba
 • Direcția Silvică Miercurea Ciuc în fondul administrat de Ocolul Silvic Zetea pin directoarea D-na. Bako Katalin
 • Asociația Vânătorilor Târnava Mare din Odorheiu Secuiesc prin directorul Biro Ștefan, în toate fondurile administrate de această filială;
 • Asociatia Văntorilor Hubertus din Cristuru Secuiesc
 • Insp. Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic Harghita, prin Mathe Karoly
 • Inspectoratul de Poliție al Județului Harghita pin serviciul de arme și muniții;
 • Garda de Mediu Harghita prin Abos Gabor și Kencse Zoltan
 • ABIES Hunting SRL prin Dl. Director Sarkany Arpad
 • Fucționari publici din cadrul MAPDR
Abaterile depistate de Fundația Aves privind vănarea abuzivă al ursului brun carpatin
 • Lipsa de profesionalism din cadrul fostei conducerii MAPDR în a implementa legile pentru conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale în România;
 • Legislație cinegetică neadaptată la cerintele Uniunii Europene;
 • Administrarea patrimoniului natural din România numai din punct de vedere economic și nu ecologic;
 • Nerespectarea legislației și a convențiilor internaționale de către fosta conducere al MAPDR privind vânarea speciilor strict protejate în Europa;
 • Neimplementarea Legii 462/2001 în România de către MAPDR conform propunerilor Comisiei Europene;
 • Încălcarea frauduloasă a convenției de la Berna și a Legii 462/2001 de către fosta conducere al MAPDR prin emiterea și implementarea unor ordonanțe ministeriale pentru vânarea ursului brun și a altor specii strict protejate în România fără aprobarea Parlamentului României;
 • Ascunderea adevărului în fața Comisiei Europene de către fosta conducere al MAPDR și RNP privind vânarea abuzivă și valorificarea prin export a unor specii strict protejate prin convenția de la Berna și Legea 462/2001;
 • Neînștiințarea Parlamentului României despre ordinele ministeriale emise ilegal de către fosta conducere al MAPDR privind vânarea ursului brun și a altor specii de animale strict protejate;
 • Obținerea unor derogări ilegale de la Parlamentul României și Parlamentul Europei de către MAPDR pentru vânarea ursului brun și a altor specii strict protejate în România;
 • Distrugerea habitatatului natural al ursului brun prin defrișări masive de către RNP prin aprobările emise de inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic;
 • Modificarea abuzivă al legislației cinegetice din România prin ordonanțe ministeriale emise și implementate de către fosta conducere al MAPDR fără dezbaterea lor în Parlamentul României care permit masacrarea urșilor și a altor specii de animale strict protejate din observatoare complet închise precum și hrănirea și nădirea lor cu cadavre de animale infestate (ord. 321 din 17.09.2002);
 • Cote de recoltare supraestimate avizate de inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic la ursul brun care au dus la decapitarea populației de urși în România prin împușcarea masculilor dominanți ;
 • Hrănirea și nădirea nejustificată a urșilor numai pentru scopuri vânătorești și economice;
 • Vânarea urșilor la nadă respectiv la hrănitoare;
 • Vânarea urșilor din observatoare închise, respectiv la locurile de hrănire și nădire;
 • Vânarea urșilor noaptea după apusul soarelui din observatoarele închise;
 • Vânarea urșilor la bârlog prin goană în teritoriile de iernare;
 • Administrarea necorespunzătoare a fondului cinegetic în România de către RNP și unele asociații de vânătoare din cadrul AGVPS;
 • Specializare profesională insuficientă a paznicilor de vânătoare în România;
 • Incompetența profesională a conducerii ICAS privind stabilirea de bonitate a fondurilor de vânătoare, cotele de recoltă supraestimate la speciile strict protejate precum și ascunderea adevărului în fața ministerului de resort;
 • Braconajul;
 • Masacrarea femelelor de urs gestante toamna si primăvara când puii se află în bârlog, respectiv la locurile de hrănire și nădire;
 • Capturarea urșilor tineri în scopul ținerii lor în captivitate sau comercializare de către persoane neautorizate;
 • Capturarea urșilor și a altor specii de animale strict protejate pentru țarcurile de vânătoare ale RNP sau private;
 • Perturbarea habitatului urșilor prin recoltarea fructelor de pădure precum și prin pășunatul abuziv în habitatele naturale ale urșilor;
 • Exploartari forestiere în cartierele de iernare ale ursului brun în perioada de fătare a femelelor;
 • Excluderea societății civile din monitorizarea și recensământul populației de urs brun și al altor specii potejate;
 • Conservarea ineficientă a populației de urși bruni in habitatele naturale de către RNP și unele filiale de vânătoare;
 • Corupția existentă în cadrul regiei naționale a pădurilor și la unele asociații de vânătoare din cadrul AGVPS din romănia;
 • Incapacitatea fostei conduceri a ministerului de resort de a comunica cu sfera civilă din domeniu
 • Lipsa de voință și profesionalism în cadrul gardei de mediu, a inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic și a paznicilor de vânătoare penru a conserva speciile strict protejate și depistarea abaterilor de la legislație;
 • Neretrocedarea dreptului la vânătoare și la ocrotirea speciilor strict protejate pentru proprietarii legali ai habitatelor naturale, acest drept aparținând neconstituțional statului Român;
 • Agresarea și ucidera urșilor de către ciobani, paznicii livezilor fructifere precum și de către alte persoane neautorizate;
 • Infestarea urșilor cu diferite boli prin hrănirea lor cu cadavrele animalelor domestice decedate din cauza unor boli sau epidemii contagioase;
 • Infestarea și răspândirea unor epidemii la bovine și porcine de către urșii care sunt hrăniți cu cadavre infestate de către administratorii fondurilor de vânătoare;
 • Împușcarea masculilor și femelelor dominante cea ce a dus la degradarea calitativă a populației de urși bruni în România;
 • Alungarea femelelor din adăposturile de iernare și capturarea puilor de către silvicultori din motive pentru a putea defrișa arborii din zona adăposturilor de iarnă;
 • Lipsa de cadre specializate în cadrul poliției pentru depistarea cazurilor de braconaj la speciile strict protejate;
 • Pregătirea insuficientă a cadrelor care răspund direct de vânarea urșilor și a altor specii strict protejate;
 • Organizarea de partide de vânătoare la speciile strict protejate cu predilectie pentru străini;
 • Recensământul fraudolos al ursului brun pentru cosiderente economice și supradimensionarea abuzivă a cotelor de recoltă;
 • Nedespăgubirea persoanelor civile și juridice ale căror animale domestice au fost prădate de urși sau de alte animale de către administratorii fondurilor de vânătoare.
 • Acordarea firmei Abies Hunting SRL prin licitație fraudoloasă de către conducerea RNP a avizului pentru recoltarea a 80% din cotele de vânătoare la specia de urs brun
 • Traficul de influență a baronilor locali în vederea uciderii abuzive a ursului brun pentru interese financiare și economice personale

Cerere

Sperăm cu tot respectul și toată încrederea în interesul Dumneavoastră față de cele relatate, pe care le putem susține oricând cu dovezi (materiale foto, filme, documente și mărturii), de natură a Vă convinge de realitatea prezentată de către Fundația AVES. Cerem sprijinul Dumneavoastră prin a face demersuri oficiale spre noua conducere a MAPDR ca de urgență să se implementeze și să se respecte Convenția de la Berna, Legea 462/2001, precum și Directivele Consiliului Europei, privind conservarea ursului brun și a celorlalte specii de animale și păsări strict protejate prin lege. Suntem ferm convinși că prin intervenția Dumneavoastră de a respecta legislația din domeniu puteți salva viața celor 342 exemplare de urs brun carpatin, 555 lupi și 832 pisici sălbatice a căror ucidere a fost aprobată personal de Adrian Năstase prin ordonanța nr. 87 din 26 august 2004. Totodată puteți salva viața a zeci de mii de păsări ocrotite din Rezervația Biosferei Delta Dunării care sunt acum măcelărite ilegal de către vânători străini și autohtoni tot cu acordul tacit al fostei guvernări. Vă rugăm cu tot respectul și toată încrederea să luați măsuri urgente în virtutea puterii conferată de calitatea Dumneavoastră de Prim Ministru al României pentru a stopa măcelul ilegal al urșilor și al celorlante specii din România, care sănt strict protejate conform legislației în vigoare. Stimate Domnule Prim Ministru al României, Vă rugăm a avea amabilitatea de a dispune, de urgență, prin mijloacele specifice funcției cu care sunteți investit, respectarea legilor din acest domeniu și angajarea răspunderii până la demiterea persoanelor vinovate din cadrul MAPDR și RNP răspunzătoare pentru masacrul speciilor strict protejate pe teritoriul României.

Cu deosebita stimă și respect,

  László Szeley-Szabó
  președintele Fundației AVES


Odorheiu Secuiesc, la 16. 01.2005.