,,A kutya ugat, a karaván halad" (2003-11-20)

Olvasóink írják

Az Udvarhelyi Híradó november 14-ei számában Máthé László Ferenc által közölt A vadásztársulat részérôl nem nyilatkozik senki című írásra a következôket válaszolom: nem kell meglepôdni, sôt csodálkozni sem azon a tényen, hogy a Nagyküküllô Vadásztársulat nem nyilatkozik.Vezetôsége jól tudja, hogy a tényfeltáró cikksorozatban közölt tények, melyeket az Aves Természetvédelmi Alapítvány nevében tettem közzé, igazak, sôt hiteles bizonyítékokkal igazolják természetkárosító tevékenységét a kétes hírnevű Nagyküküllô Vadásztársulatnak. Vadászetikai és nem utolsósorban természetvédelmi szempontból magatartásukat nem lehet tolerálni! Éveken keresztül egyéni és anyagi érdekek miatt félrevezették a közvéleményt, törvényellenes gaztetteikrôl, természetkárosító cselekedeteikrôl vajmi keveset tudott városunk lakossága. Az olvasók biztosak lehetnek abban, hogy ha hajszálnyit is tévedtünk volna a tények ismertetésében, már az elsô cikkre reagáltak volna. Nem mernek, és nem is fognak merni replikázni, ugyanis jól tudják, hogy rengeteg törvénytelen cselekedetrôl van tudomásunk. Ha ezeket napvilágra hozzuk, és be tudjuk bizonyítani, akkor néhányan még rácsok mögé kerülhetnek. Azzal is tisztában vannak, hogy a cikksorozatot követôen a közvélemény támogatására nem számíthatnak, hisz minden jóérzésű polgár és vadász egyaránt megutálta ôket. E ténynek tulajdoníthatóan számos törvénytelen cselekedetrôl szereztünk tudomást, sokan hívtak telefonon, sok adat birtokába kerültünk. A legtöbb információ vadászoktól származik, közöttük is vannak törvénytisztelôk. Felháborodottan közölték, hogy a „küküllôsök" rossz fényt vetnek az egész vadásztársadalomra, miattuk még a „tisztességeseket" is lenézik. Beismerem, ez sajnos igaz, de tulajdonképpen pontosan a tisztességeseknek kellene kirúgniuk soraikból a nemkívánatos gyilkosokat. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy véleményünk nem vonatkozik minden vadászra vagy vadásztársulatra! Akinek nem inge, ne vegye magára! Mi tulajdonképpen nem a székelyudvarhelyi vadásztársadalmat akarjuk lejáratni, hanem csak azokat, akik anyagi érdekeik és vérszomjas szenvedélyük miatt törvénytelen módszerekkel rabolják a közvagyont – természeti értékeinket – Székelyföldön.
Visszatérve a cikkre: véleményem szerint Máthé László Ferenc nem volt eléggé figyelmes, amikor azt írta: „a Szeley-Szabó László által jegyzett írás", ugyanis én az Aves Alapítvány nevében közöltem a szóban forgó írást, nem magánszemélyként. Jogi szempontból ez igen fontos, mert ha az érintett fél perelni akar, akkor egy jogi személy ellen kell eljárást indítania, és nem magánszemély ellen. Második észrevételemet is idézem: „a számos támadó cikk közlése után"... Szerintünk a „tényfeltáró cikksorozat" kifejezéssel is élhetett volna, ugyanis mi nem alaptalanul támadtunk, minden kijelentésünket bizonyítékkal támasztottuk alá.
Ôk támadtak, amikor Kovács Dezsô vadôrük két esetben is ránk fogta fegyverét. Kíváncsi volnék, ha egy újságíróra emeltek volna fegyvert, az hogyan reagált volna?A cikk végén Gotthárd Bélának, a Nagyküküllô Vadásztársulat tudósának példamutató kijelentését idézi a szerzô: „a kutya ugat, a karaván halad". Ez igaz, de kérdés, hogy a közvélemény miképpen értelmezi kijelentését, és vajon az „érem" melyik oldala szimpatikusabb a tisztelt olvasónak: véres, gyilkos oldala vagy zöld, természetvédô oldala. Korszakalkotó kijelentésén nagyot röhögtünk, ugyanis a szóban forgó ügyvédrôl a következôket mesélik a városban: „legjobb vadász az ügyvédek között, és legjobb ügyvéd a vadászok között", vagy: „Gotthárd Béla a falopás és orvvadászat elkövetésével vádolt gyanúsítottak közismert védelmezôje. Hogy is vársz tôle természettiszteletet?!".

Az Aves Alapítvány nevében Szeley-Szabó László